OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

LUTY U TYGRYSKÓW

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem lodu, śniegu, poznawanie właściwości wody w różnych stanach skupienia.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących poznawania zjawisk atmosferycznych związanych z zimą.

Poszerzanie wiedzy na temat Arktyki, Antarktydy - krainy wiecznych lodów.

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem balonów, poznawanie cech fizycznych i właściwości powietrza.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących rozwijania postawy twórczej, zachęcanie do improwizacji tanecznych, ruchowych, teatralnych.

Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej w toku działań plastyczno- technicznych.

Doskonalenie koordynacji ruchowej i motoryki dużej.

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, porównywania długości, budowanie intuicji geometrycznych, doskonalenie orientacji w przestrzeni.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych i parateatralnych.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących konstruowania i zagospodarowywania przestrzeni własnymi pomysłami.

Rozwijanie kreatywności i postawy twórczej.

Stwarzanie okazji do manipulowania przedmiotami, poznawania cech fizycznych figur geometrycznych, brył.

Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, porównywania wysokości, dokonywania pomiarów, intuicyjnego poznawania pola powierzchni.

STYCZEŃ U TYGRYSKÓW

Rozwijanie słuchu fonematycznego, pamięci i spostrzegawczości słuchowej.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych.

Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej.

Doskonalenie koordynacji ruchowej.

Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie układania i kontynuowania rytmów, posługiwania się określeniami związanymi z następstwem czasowym- pory roku, dnia, liczenia, odmierzania odległości.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wybudzanie empatii w stosunku do ptaków zimujących w Polsce.

Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, szacowania, odczytywania symboli, rozpoznawania i nazywania kształtów geometrycznych.

Rozwijanie postawy twórczej podczas wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem dostępnych materiałów, w tym materiału przyrodniczego.

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, zachęcanie do okazywania szacunku swoim najbliższym.

Doskonalenie koordynacji ruchowej, współpracy z innymi podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem lodu i śniegu, wnioskowania.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.

Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu postawy twórczej w różnych dziedzinach (taniec, ruch, aktywność plastyczna).

Rozwijanie motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych.

GRUDZIEŃ U TYGRYSKÓW

Stwarzanie okazji do eksperymentowania i wnioskowania.

Rozwijanie ciekawości poznawczej, zainteresowań przyrodniczych, poznawanie, rozróżnianie, nazywanie wybranych ptaków.

Rozwijanie empatii i postawy opiekuńczej w stosunku do ptaków zimujących w Polsce.

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy z masami plastycznymi, kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych.

Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych w toku działań z materiałem przyrodniczym.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, rodziny poprzez aktywności związane z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia.

Stwarzanie okazji do zabaw sensorycznych opartych na zmyśle węchu, smaku, dotyku.

Rozwijanie sprawności manualnej w toku działań plastycznych i konstrukcyjnych.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, określanie cech drzew iglastych, rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków.

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem wody w różnych stanach skupienia.

Określanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, utrwalanie znajomości zjawisk pogodowych charakterystycznych dla tej pory roku.

 

misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale
motylki

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.