OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

LISTOPAD U TYGRYSKÓW

Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, porównywania długości, budowanie intuicji geometrycznych.

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem różnych materiałów, w tym przyrodniczych.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących zawodów wykonywanych przez dorosłych.

Budowanie tożsamości narodowej.

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej ojczyzny, poznawanie symboli narodowych.

Tworzenie okazji do eksperymentowania i podejmowania zabaw badawczych

Kształtowanie kompetencji matematycznych, rozwijanie intuicji geometrycznych

Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, kontynuowania, odtwarzania rytmów.

Rozwijanie sprawności manualnej, motoryki małej.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Kształtowanie nawyków higienicznych i umiejętności samoobsługowych.

Stymulowanie rozwoju poprzez zabawy muzyczno- ruchowe, aktywność plastyczną.

Kształtowanie kompetencji społecznych, rozwijanie empatii, wspomaganie rozwoju emocjonalnego.

Wyzwalanie poczucia sprawstwa i budowanie odporności emocjonalnej.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących świata teatru.

Stwarzanie warunków do współdziałania podczas zabawy.

Integrowanie grupy, kształtowanie kompetencji społecznych.

Wyzwalanie poczucia sprawstwa i budowanie odporności emocjonalnej.

Tworzenie warunków do rozwijania talentów i uzdolnień.

PAŹDZIERNIK U TYGRYSKÓW

Poznawanie zasad ruchu drogowego w toku zabaw tematycznych; utrwalanie znajomości kolorów i ich symbolicznego znaczenia w odniesieniu do sygnalizatorów świetlnych i znaków drogowych.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania rytmów i regularności, układania i kontynuowania sekwencji, przekładania reprezentacji.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie i współpracy z nauczycielem.

Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, poznawanie cech warzyw i owoców w toku zabaw sensorycznych i badawczych.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Utrwalanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.

Stwarzanie okazji do podejmowania aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej.

Rozwijanie motoryki dużej i małej.

Rozwijanie kompetencji i intuicji matematycznych: umiejętności liczenia, dobierania w pary, tworzenia zbiorów, łączenia części całość.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie wypowiadania się, rozwiązywania zagadek, zadawania pytań i odpowiadania na pytania, opisywania.

Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i umiejętności samoobsługowych.

Rozbudzanie zainteresowań ochroną przyrody.

Rozwijanie zachowań ekologicznych oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Kształtowanie postawy badawczej i samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

WRZESIEŃ U TYGRYSKÓW

Poznanie przedszkola – pomieszczeń, placu zabaw.

Integracja z grupą – zapamiętanie imion koleżanek i kolegów, nawiązywanie kontaktów rówieśniczych.

Samodzielność i higiena – rozwijanie samoobsługi i kształtowanie nawyków higienicznych.

Kształtowanie świadomości własnego ciała.

Rozwijanie sprawności ruchowej.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie i współpracy z nauczycielem.

Rozwijanie motoryki małej w toku działań manipulacyjnych i plastycznych.

Rozwijanie mowy poprzez rymowanki i zabawy muzyczne.

Kształtowanie kompetencji matematycznych.

Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych.

misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale
motylki

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.